Executive Search


Rekruttering handler om mere end at finde kandidaten med de rette kvalifikationer. Hos Mangaard & Partners sikrer vi yderligere, at kandidaten er en match i forhold til organisationens værdier, strategier og kultur.

Det gør vi hos Mangaard & Partners gennem en efterprøvet og struktureret fremgangsmetode, hvor vi identificerer personen, som passer til jeres organisations unikke behov.

Man bliver ansat på grund af faglighed og opsagt grundet personlighed
Mangel på vilje eller evne til at lære
Lav følelsesmæssig intelligens
Lav motivation
Forkert indstilling
Teknisk/faglig inkompetence

Det overstående plejer man at sige, er de fem vigtigste grunde til, at en nyansættelse fejler.  Ligeledes er konkurrencen om dygtige embedsmænd og ledere benhård, og de bedste kandidater kan være på tværs af landet eller sektorer.

Med vores ressourcer og viden kan vi hjælpe jer med at identificere, rekruttere og fastholde de bedste kandidater, da vi kan tilgå personer, som ikke aktivt søger nye muligheder. Vi finder og tiltrækker velkvalificerede kandidater, som passer til jeres organisations unikke behov, så I kan træffe det endelige valg.

Vil du opleve, hvad Mangaard & Partners
kan gøre for dig?

Jobtyper


Vores proces


Vores proces er fleksibel og kan justeres efter, hvilken grad af involvering I ønsker at have i de enkelte faser af processen. Vi deler traditionelt processen op i fire stadier, men sandheden er, at der er langt flere stadier i en rekrutteringsproces. Hvis I ønsker en mere detaljeret gennemgang af forløbet, er I velkomne til at kontakte os for yderligere information.

Selvom vi kører med jobopslag, når vi skal finde medarbejdere til den offentlige sektor, så venter vi ikke på, at kandidaterne henvender sig. Vi kører sideløbende en rekrutteringsproces, hvor vi aktivt rækker ud og kontakter relevante kandidater. Undersøgelser viser, at medarbejdere ansat på baggrund af anbefalinger bliver længere i jobbet end medarbejdere ansat via andre kanaler, såsom annoncering.

Hos Mangaard & Partners lægger vi vægt på, at I og kandidaterne skal have det bedst mulige beslutningsgrundlag, når I tager den endelige beslutning. Derfor sørger vi for løbende at opdatere jer om status på processen og er altid parate til at besvare spørgsmål, hvis I har behov for informationer.

Fastlæggelse af processen

I første del af processen udformer vi søgeparametrene; hvilke krav er der til kandidaten, hvilke resultater skal den nye medarbejder opnå, hvilken form for adfærd skal den nye medarbejder udøve, samt hvilke kompetencer medarbejderen skal have for at understøtte jeres strategi. Vi tager højde for jeres organisations politiske virkelighed og fastsætter også hvilke evner, færdigheder, personlige egenskaber, og motivation den nye medarbejder skal have. Vi undersøger, hvor kandidaterne befinder sig, hvilke organisationer kan de sidder hos. Det er i denne del af processen, hvor vi begynder at tage kontakt til mulige kandidater.

Interviews og tests

I reglen foretager vi tre interviews per kandidat til ledelsesroller. Dog kan denne del af processen varierer grundet opgavens niveau af fortrolighed og kompleksitet. Det er i løbet af disse interview, vi lærer kandidaten at kende; hvilken erhvervserfaring har personen, hvad er motivationen for at skifte job, lønniveau, deres krav til arbejdsopgaver. Vi foretager personvurderinger, hvor kandidaterne gennemgår forskellige tests, såsom personlighedstest og begavelsestest.

Indsnævring og præsentation

I dette trin indhenter Mangaard & Partners referencer med henblik på at bekræfte og supplere kandidatens kvalifikationer og erfaring. Efter samtykke fra kandidaten indhenter vi mellem to og tre referencer. I samarbejde med jer udvælges der kandidater til den afsluttende samtalerunde, som foregår mellem jer og de udvalgte kandidater. Hvis det ønskes, deltager vi på møderne. Vi står for mødeinvitationer, rejseplanlægning og lokaler.

Ansættelse og onboarding

Når I har truffet beslutningen om ansættelsen, kan Mangaard & Partners være behjælpelig med at tage del i forhandlingerne med den valgte kandidat. Ved kontraktens underskrivelse lukker vi opgaven og kontakter det resterende kandidatfelt for at give dem udførlig og konstruktiv feedback.